no.webd.top

Norway (.no) Top Web Directory
Difi.no | Vi får omstilling til å skje

Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og e-læring.

difi.no
Person - www.nav.no

nav.no
Altinn – offentlige skjema, tjenester og informasjon for næringslivet

Altinn er en portal for elektronisk dialog mellom næringsdrivende og det offentlige. Portalen har også info for deg som vil starte og drive bedrift.

altinn.no
Skatteetaten - Person

skatteetaten.no
Informasjon om veg og trafikk | Statens vegvesen

Oppdaterte veg- og trafikkopplysninger for hele Norge, opplysninger om kjøretøy og førerkort, og elektronisk salgsmelding og søknad om førerkort.

vegvesen.no
Forsiden - Lovdata

Offisiell kunngjøring av endringer i norske lover og forskrifter. Gratis tilgang til gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer.

lovdata.no
Innvandring til Norge - UDI

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

udi.no
Forside

udir.no
Oslo kommune - Startsiden

Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett.

oslo.kommune.no
Politi.no - Forsiden

politiet.no
The Norwayportal - Norwegian Ministry of Foreign Affairs

norway.no
regjeringen.no - regjeringen.no

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.

regjeringen.no
Forsiden - Oljedirektoratet

Informasjon om direktoratet, regelverk, ressursforvaltning, prosjekter, pressemeldinger, publikasjoner og faktasider.

npd.no
Toll.no - Tolletaten

Informasjon fra Tolletaten om blant annet netthandel, kvoter og import og eksport av varer.

toll.no
NVE - Forside

nve.no
Mattilsynet | Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Helsemessig trygg mat/drikkevann. God helse hos planter/fisk/landdyr. God velferd/respekt for dyr. Ivareta helse, kvalitet, miljø og forbrukere i matproduksjon.

mattilsynet.no
Forsiden | Bærum kommune

Informasjon om tjenester, stillingsutlysninger, historie, politikk og turistinformasjon. Bærums administrative senter er Sandvika.

baerum.kommune.no
Forsiden - Norges forskningsråd

forskningsradet.no
Nordland fylkeskommune

nfk.no
Fylkesmannen.no

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

fylkesmannen.no
Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet arbeider for et forsvarlig arbeidsmiljø og trygge tilsettingsforhold for alle.

arbeidstilsynet.no
Startsiden | www.phs.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten.

phs.no
Arkivplan.no / Forside - arkivplan - Arkivplan

Elektronisk arkivplan

arkivplan.no
Heim - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Heim

sfj.no
Forsiden - stortinget.no - stortinget.no

Stortinget.no inneholder snarvei til saker, aktuelle nyhetssaker, oversikt over møter og høringer og informasjon om stortingsrepresentantene.

stortinget.no
Veiviser til HMS-regelverket - Regelhjelp.no

Tilsynsetatenes veiviser til HMS-regelverket: Her finner du de viktigste helse-, miljø og sikkerhetskravene til din bransje.

regelhjelp.no
Forsiden - Datatilsynet - personvern og informasjonssikkerhet: - Datatilsynet

Datatilsynet skal medverke til at den einskilde ikkje vert krenka gjennom bruk av opplysningar som kan knyttast til han eller henne.

datatilsynet.no
Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

bfk.no
HELFO

helfo.no
Hjem - Arkivverket

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiver og Samisk arkiv. Arkivverket tar vare på arkiver fra statlige virksomheter, gjør disse tilgjengelig og fører tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene.

arkivverket.no
Vestfold fylkeskommune

vfk.no
Direktoratet for byggkvalitet

dibk.no
Drammen kommune | Drammen kommune

Kontakt Kundesenteret på telefon 32 04 00 00, send epost til kommunepost@drmk.no eller prøv chatten på våre nettsider.

drammen.kommune.no
Rettsdata - Gyldendal

Rettdata

rettsdata.no
Forsiden - Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse - Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon

spk.no
Forsiden Østfold fylkeskommune internettportal

Sammen med staten og kommunene utgjør fylkeskommunene det offentlige Norge. De siste årene har det vært foretatt flere store endringer i oppgavefordelingen mellom de tre forvaltningsnivåene. Derfor har også fylkeskommunens rolle endret seg. Hovedoppgavene er nå videregående opplæring og regional utvikling.

ostfoldfk.no
norad.no

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi kvalitetssikrer norsk bistand.

norad.no
Askøy kommune

Askøy kommunes webportal

askoy.kommune.no
Norges domstoler - Norges Domstoler

Nettsted med tjenester og informasjon om domstolene - for brukere og andre som vil vite mer.

domstol.no
hordaland.no - Hordaland fylkeskommune

Informasjon om fylkespolitikk, vidaregåande opplæring, tannhelse, samferdsel, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur i Hordaland.

hfk.no
hordaland.no - Hordaland fylkeskommune

Informasjon om fylkespolitikk, vidaregåande opplæring, tannhelse, samferdsel, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur i Hordaland.

hordaland.no
Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

mrfylke.no
luftfartstilsynet.no

luftfartstilsynet.no
Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom sitt daglige arbeid. Samferdsel, kultur, næring, planarbeid, folkehelse, miljø og videregående opplæring er noe av vårt virke.

rogfk.no
Kystverket

kystverket.no
Norsk legemiddelhåndbok

legemiddelhandboka.no