no.webd.top

Norway (.no) Top Web Directory
Difi.no | Vi får omstilling til å skje

Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og e-læring.

difi.no
Person - www.nav.no

nav.no
Altinn – offentlige skjema, tjenester og informasjon for næringslivet

Altinn er en portal for elektronisk dialog mellom næringsdrivende og det offentlige. Portalen har også info for deg som vil starte og drive bedrift.

altinn.no
Innvandring til Norge - UDI

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

udi.no
Skatteetaten - Person

skatteetaten.no
Informasjon om veg og trafikk | Statens vegvesen

Oppdaterte veg- og trafikkopplysninger for hele Norge, opplysninger om kjøretøy og førerkort, og elektronisk salgsmelding og søknad om førerkort.

vegvesen.no
Forside

Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer.

udir.no
Forsiden - regjeringen.no

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.

regjeringen.no
Oslo kommune - Startsiden

Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett.

oslo.kommune.no
Forsiden - Lovdata

Offisiell kunngjøring av endringer i norske lover og forskrifter. Gratis tilgang til gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer.

lovdata.no
Statsbygg

statsbygg.no
The Norwayportal - Norwegian Ministry of Foreign Affairs

norway.no
Politi.no - Forsiden

politiet.no
Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er en forskningspolitisk rådgiver for regjeringen og departementene og fordeler årlig rundt ti mrd. kr. til forsking og innovasjon.

forskningsradet.no
valg.no - Valgdirektoratet

Husk valgdagen 9. september!

valg.no
Toll.no - Tolletaten

Informasjon fra Tolletaten om blant annet netthandel, kvoter og import og eksport av varer.

toll.no
Rogaland fylkeskommune

Vi utvikler et fylke som er godt å leve, arbeide og bo i for alle.

rogfk.no
Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet arbeider for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal gjennom tilsyn og veiledning motivere virksomhetene til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

arbeidstilsynet.no
Norges domstoler | Norges Domstoler

domstol.no
Forside - ØYER KOMMUNE ...Lev i Øyer...

Øyer kommune nettside: Her finner du informasjon om kommunale tjenester for innbyggere og gjester.

oyer.kommune.no
Få advokathjelp og les om forbrukerjuss - AdvokatenHjelperDeg

Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen som har som formål å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelig for forbrukere.

advokatenhjelperdeg.no
Sandefjord - Forside

sandefjord.kommune.no
Forside - Legemiddelverket

legemiddelverket.no
Fylkesmannen.no

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

fylkesmannen.no
Arendalsuka

Arendalsuka

arendalsuka.no
Direktoratet for byggkvalitet

dibk.no
Trysil kommune

trysil.kommune.no
Fiskeridirektoratet

fiskeridir.no
Velkommen | Midtre Gauldal Kommune

mgk.no
norad.no

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi kvalitetssikrer norsk bistand.

norad.no
Luftfartstilsynet

luftfartstilsynet.no

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

sua.no
Arkivverket

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av arbeidet med privatarkiv.

arkivverket.no
Eidfjord kommune

eidfjord.kommune.no
Miljødirektoratet - Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

miljodirektoratet.no
Embassy of the Philippines | Jurisdiction in Norway, Denmark and Iceland

philembassy.no
Forside - Finanstilsynet.no

finanstilsynet.no
Forsiden - stortinget.no - stortinget.no

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.

stortinget.no
NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

nve.no
HELFO

helfo.no
Mattilsynet | Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Vi er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Samfunnsoppdraget vårt strekker seg fra jord og fjord til bord.

mattilsynet.no
Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune

io.kommune.no
Vestfold og Telemark fylkeskommune - Startsiden

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være med å utvikle regionen. Bærekraftsmålene, verdiskaping gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og arealutvikling skal prege vårt utadrettede oppdrag. Vi skal skape en bedre fremtid for innbyggerne i Vestfold og Telemark.

vfk.no
Forsvarsbygg

forsvarsbygg.no
Afghanistan Embassy - Afghanistan Embassy Website

Afghanistan Embassy Website

afghanistanembassy.no
EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THE KINGDOM OF NORWEGIAN

chinese-embassy.no
Forsiden - Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse - Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon

spk.no